01
Projecten uit het
Actieplan Sociale Veiligheid op school
02
Onze
Ambassadeurs
03
Conferentie
Op Koers!
04
Landelijke conferentie
Met Alle Respect!
Projecten uit het
Actieplan Sociale Veiligheid
op school

Het Actieplan Sociale Veiligheid op School is ontwikkeld door de PO-Raad en VO-raad en loopt tot augustus 2017. Stichting School & Veiligheid zet zich in om de ambities uit het actieplan samen met de beide sectorraden waar te maken. Zo presenteerden wij in 2016 het digitaal veiligheidsplan. Scholen kunnen dit als model gebruiken voor de ontwikkeling van hun eigen veiligheidsplan. Eind 2016 maakten al 2.000 scholen hiervan gebruik. Samenwerking met het onderwijsveld. In het kader van het Actieplan Sociale Veiligheid op School werken wij intensief samen met het onderwijsveld. Onder andere in het voortgezet onderwijs heeft dat geleid tot concrete acties.
Activiteiten
in het vo
Wat zegt senior
beleidsadviseur VO-Raad:
MIRIAM APPELMAN
TERUG
VERDER
Onze
Ambassadeurs

Onze vier ambassadeurs Sociale Veiligheid bespreken elk in hun eigen regio met schoolbesturen en schoolleiders hoe de sociale veiligheid kan worden vergroot en geborgd. Regelmatig belt iemand de helpdesk naar aanleiding van een incident.

Soms blijkt tijdens dit telefoongesprek dat de school worstelt met het veiligheidsbeleid. Als telefonische ondersteuning niet voldoende is, bieden wij de ondersteuning van een ambassadeur aan. Dat gebeurt ook bij vragen over wetgeving of het veiligheidsplan. Een aanvaring met een ouder kan bijvoorbeeld leiden tot de constatering dat het contact met ouders moeizaam verloopt, en advies over manieren om dit te verbeteren.
Veelgestelde vragen
aan onze
ambassadeurs
Om de behoeften in het onderwijsveld beter in kaart te kunnen brengen, organiseerde onze ambassadeur in de regio zuid in juni 2016 een diner pensant voor schoolleiders. Zij waardeerden deze gelegenheid om ervaringen op het punt van sociale veiligheid uit te wisselen.
De schoolleiders bleken met name behoefte te hebben aan een masterclass
over hoe je veiligheidsbeleid kunt vormgeven. In november 2016 verzorgden onze ambassadeurs een workshop over datzelfde onderwerp op de conferentie Op Koers voor het speciaal onderwijs. In de aanloop naar die conferentie organiseerde LECSO regiobijeenkomsten. Als onderdeel daarvan gaven de ambassadeurs in hun eigen regio een presentatie.

TERUG
VERDER

Conferentie
Op Koers!
In 2016 hebben wij onze contacten met het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs (sbo, so en vso) verstevigd. Op Koers!, een reeks scholingsbijeenkomsten, heeft als doel dat kernfunctionarissen sociale veiligheid pro­actief en preventief kunnen oppakken, een netwerk vormen en actief betrokken zijn. 
CONFERENTIES VOORJAAR
OMGAAN MET EEN CALAMITEIT
PAK ‘T BEET!
TERUG
VERDER
Landelijke conferentie
Met Alle Respect!

In april 2016 bezochten 300 docenten, coördinatoren en mentoren onze landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! In gesprek, ook als het lastig is. Onderwerp was de rol van de professional bij het creëren van een sociaal veilige schoolomgeving. Thema’s die in de samenleving gevoelig liggen, zetten sociale veiligheid extra op de agenda van de school. Vroeger kwam de straat de school binnen, nu is het ‘de wereld’ die zich aandient in de klas. Niet alleen aanslagen houden jongeren bezig, ook het verschil in beleving van seksualiteit onder jongeren met een verschillende culturele achtergrond, radicale of extremistische standpunten, homoseksualiteit en discriminatie tussen groepen leveren spanningen op die de verhoudingen kunnen bepalen in de klas en soms ook in het functioneren van de
leerlingen. Kunnen ze er op school over praten? Hoe helpt de school leerlingen een goede burger te worden?

Tijdens de tweede editie van de onderwijsconferentie werd de toon gezet hoe professionals het gesprek aan kunnen gaan op school. Er was aandacht voor het veiligheidsbeleid, werkvormen voor in de klas en de uitwisseling van ervaringen.

Keynote spreker Johan Deklerck zetten uiteen hoe een schoolteam, in de plurale samenleving, dit gesprek samen met de leerlingen kan organiseren vanuit gemeenschappelijke waarden. Micha de Winter blikte vooruit hoe we onze jongeren kunnen helpen om betrokken en kritische burgers te worden.
De conferentie Met Alle Respect!
kreeg achteraf een hoge waardering
van de deelnemers.

Terugblik op
de conferentie
Met Alle Respect!
TERUG