Vertrouwenspersonen

Steeds meer scholen willen geschoolde vertrouwenspersonen in huis hebben. Stichting School & Veiligheid biedt daar een helpende hand in.
Vertrouwenspersonen

School & Veiligheid biedt een helpende hand met de training Een stevige basis. Dat is een vierdaagse basisopleiding voor vertrouwens­personen. In 2016 verzorgden we weer vier basisopleidingen, waarvan er drie vol zaten. Dat de functie van vertrouwenspersonen leeft, mag dus wel duidelijk zijn. De deel­nemers ontvingen na afloop een door de Landelijk Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) erkend certificaat.

Ook mochten we weer bijscholingsconferenties organiseren. Dit deden we voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroeps­onderwijs. In 2016 was het thema ‘Een positief schoolklimaat’. Tijdens deze conferentie was er aandacht voor preventieve activiteiten en methodes die het pedagogisch klimaat, het welbevinden en het veilig voelen van zowel leerlingen als medewerkers positief kunnen beïnvloeden. Op die manier ontstaat er een veiliger klimaat op school. Een klimaat waarin leerlingen en leerkrachten positief met elkaar omgaan, elkaar stimuleren en elkaar durven aanspreken.
“Goed om even weer allerlei zaken langs laten komen, je weer bewust te zijn van waar we mee bezig zijn.”
TERUG
VERDER
Deze conferenties werden goed bezocht door respectievelijk 150, 150 en 75 bezoekers. We zien daar veel bekende gezichten: ongeveer de helft van de bezoekers komt elk jaar terug. Daarnaast boden we ook bijscholing voor externe vertrouwenspersonen. Naast de conferenties en trainingen werden ook in company trainingen gehouden. Vertrouwenspersonen krijgen tijdens de conferenties en trainingen actuele informatie en oefenen ze praktische vaardigheden.

Verder gaven wij in 2016 de Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs uit. Binnen een half jaar was een herdruk nodig. De handreiking gaat in op de taken en positie van de vertrouwenspersoon, beleid en tools, klachten en klachtroutes, de afbakening met andere functies en de relevante wetgeving.
TERUG