Wie graag snel antwoord wil op vragen over sociale veiligheid, kan de helpdesk bellen of mailen.
Bellen kan op schooldagen van 9.00 tot 16.00 uur.

De mensen van onze helpdesk zitten bovenop het nieuws. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de vragen die kunnen komen. Onderwijspersoneel – vertrouw­ens­personen, docenten – belt vaak naar de helpdesk naar aanleiding van een casus. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag of moeizame communicatie tussen ouders en school.
Vraag het de helpdesk
De helpdesk

Onze reguliere dienstverlening en additionele projecten raken steeds meer met elkaar vervlochten. Vaak nemen scholen contact met ons op omdat zij een praktische vraag hebben. Daar geven wij antwoord op, maar we vragen ook door: hoe ziet het veiligheidsbeleid van de school er uit? In hoeverre lukt het al om dit goed vorm te geven?

Het onderwerp sociale veiligheid leeft steeds meer op scholen. Dat merken wij bijvoorbeeld aan het aantal bellers naar onze helpdesk, de vraag naar trainingen en scholing voor vertrouwenspersonen.
AANTAL HULPVRAGEN
SOORT CONTACT
In 2016 is de helpdesk 1.173 keer geraadpleegd. De belangrijkste thema’s waarover men raad wilde, zijn:
sociale veiligheid (357 contacten),
pesten (344),
wet- en regelgeving (213) en
vertrouwenswerk (119).

Veel vragen betroffen:
incidenten (513) en
beleid (238).

De meeste vragen kwamen in:
september (147),
maart (143) en
januari (126).
AANTAL VRAGEN PER THEMA
AANTALLEN ‘VRAAG BETREFT’
Advies en doorvragen

Een vertrouwenspersoon krijgt signalen over spanningen in een klas. Dat kan aanleiding zijn om bijvoorbeeld ongevraagd advies te geven aan de directie met betrekking tot het leerklimaat in deze klas.

Hoe wordt aandacht gegeven aan een positief schoolklimaat? Als een leerkracht zegt ‘dat het allemaal wel meevalt’, waar hebben we het dan concreet over? Naar welke mate van orde houden streeft de school? Hoe ziet dat eruit? Op welke manier communiceert de school met ouders, bijvoorbeeld over het teruglopen van schoolresultaten in een hele groep?


TERUG
VERDER
Vragen aan de helpdesk

Bellers vragen de helpdesk om raad, of willen weten of zij met hun aanpak op de goede weg zijn. Inmiddels bellen ook veel directeuren en bestuurders met vragen over de toepassing van de wet Veiligheid op School. Wij grijpen hulpvragen aan om door te vragen. Op die manier willen we scholen bewust maken van het grotere verband. Het is belangrijk dat de aandacht niet blijft steken bij een incident, maar verschuift naar het versterken van de sociale veiligheid.

Ook met betrekking tot de wetgeving kijken we met scholen verder. Het is goed dat je als school aan de wet voldoet, maar het onderwerp sociale veiligheid moet ook gaan leven. Het is mooi om te zien dat scholen steeds meer oog krijgen voor deze samenhang.

Vroeger kreeg de helpdesk veel vragen die draaiden om onveiligheid. We zien die focus nu verschuiven naar sociale veiligheid. Scholen willen weten hoe je daar concreet aan kunt bouwen. Wij ondersteunen dat met informatie en door de juiste vragen te stellen.

Daarbij verwijzen we vaak naar onze
zes bouwstenen voor sociale veiligheid.
Als je je veiligheidsbeleid daarop baseert, zit het stevig in elkaar.


Casus Instagram
Advies Helpdesk


TERUG