Wat bracht 2016?
“Steeds meer scholen pakken hun maatschappelijke opdracht op.”
Klaas Hiemstra
directeur Stichting School & Veiligheid
Van aanpak incident naar werken aan veiligheid
Van aanpak incident naar werken aan veiligheid

De samenleving polariseert. Steeds vaker staan mensen tegenover elkaar, waarbij de dialoog uitblijft. Dat krijgen kinderen thuis, op straat en in de sociale media mee. Het is daarom belangrijk dat de school kinderen een open, respectvolle houding bijbrengt.

Gebeurtenissen als de aanslag in Nice en de couppoging in Turkije zorgden in 2016 voor maatschappelijke spanningen. Kinderen komen daarmee in aanraking en brengen die spanningen mee de school in. Ouders, de politiek en de media verwach­ten van de school dat zij goed inspeelt op dergelijke ingrijpende gebeurtenissen en kinderen leert om elkaars standpunten en identiteit te respecteren.
ANNE BERT DIJKSTRA
VEILIGHEID IS VOORWAARDE
OM TE KUNNEN LEREN
TERUG
VERDER

De wet Veiligheid op School, die in 2015 van kracht werd, vraagt van scholen dat zij zorgen voor sociale veiligheid. Gelukkig pakken steeds meer scholen deze opdracht op. En wanneer zij daarbij tegen problemen aanlopen, weten zij de Stichting School & Veiligheid steeds beter te vinden. In ons werk is de nadruk het afgelopen jaar verschoven van onveiligheid, het aanpakken van incidenten, naar veiligheid. Wij verstrekken informatie en helpen bij praktische vragen, maar stimuleren scholen ook om de stap te zetten naar het werken aan een sociaal veilig klimaat. Wij zagen in 2016 dat scholen steeds beter beseffen dat sociale veiligheid een voorwaarde is voor een goed schoolklimaat, en dat je daar de hele dag door aan moet werken.
OTTO JELSMA
TERUG