Colofon
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uitgevoerd door Stichting School & Veiligheid.
Redactie:Marijke Nijboer
Ontwerp:Caro Grafico Grafisch Ontwerp en
MOOZ grafisch ontwerp
Realisatie:Romilan ICT
Fotografie:Hans Segers
Shira Koopman (portret Ingrid Verheggen)

Utrecht, mei 2017

Contact
Stichting School & Veiligheid
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

030-285 65 31
info@schoolenveiligheid.nl
www.schoolenveiligheid.nl